top of page

"המשוררת איריס  את מגדירה מחדש את הגבולות של הדקדוק, התחביר ואוצר המילים בעברית"
מתוך: גיליון 12 של כתב-העת 'המסדרון' דצמבר 2020

מהדורה שנייה-המסדרון 12 - 03.01.2021-page-025.jpg
bottom of page