top of page

     גיליון מס' 17 |  יוני 2023

שער גיליון 17 של כתב-העת 'המסדרון' |  יוני 2023

סקירה על אירוע השקת גיליון 16 של כתב-העת 'המסדרון'

     גיליון מס' 16 |  דצמבר 2022

אירוע השקת גיליון 16 של כתב-העת 'המסדרון'.jpg
שער - גיליון 16 של כתב-העת 'המסדרון' - דצמבר 2022.jpg

     גיליון מס' 15 |  יוני 2022

גיליון מס' 15 של כתב-העת 'המסדרון' – בשער פרופ' הלל ברזל ז"ל – גיליון מחווה לזכרו.

 לרכישה לחצו כאן

אירוע השקת גיליון 15 של  כתב-העת המסדרון

WhatsApp Image 2022-07-17 at 22.45.39.jpeg

     גיליון מס' 14 | דצמבר 2021

גיליון מס' 14 של כתב-העת 'המסדרון' - דצמבר 2021

גיליון מס' 14 של כתב-העת 'המסדרון'  לרכישה לחצו כאן

     גיליון מס' 13 | יולי 2021

שער גיליון מס' 13 של כתב-העת 'המסדרון' ציור: רחלי ברקת – הוצאת 'חדרים' יולי 2021

גיליון מס' 13 של כתב-העת 'המסדרון'  לרכישה לחצו כאן

 לסקירה כולל כל הסרטונים לחצו כאן 

     גיליון מס' 12 | דצמבר 2020 

גיליון 12 של כתב-העת 'המסדרון'

לרכישת הגיליון לחצו כאן

רשימה על כתב-העת'המסדרון' בספר המחקר 'קריאת הדורות' של פרופסור נורית גוברין

רשימה על כתב-העת'המסדרון'
בספר המחקר 'קריאת הדורות'
של פרופסור נורית גוברין

     גיליון מס' 11 | יוני 2020 

15.06.2020  - כתב-העת המסדרון גיליון 11.

לרכישה גיליון 11 לחצו כאן

     גיליון מס' 10 | נובמבר 2019 

שער גיליון 10 של כתב-העת המסדרון – בשער דן בן־אמוץ – צילום: יעל רוזן

לרכישת גיליון 10 לחצו כאן

     גיליון מס' 9 | מאי 2019 

1)3(.jpg
שער גיליון 9 - של כתב-העת 'המסדרון'
לרכישה גיליון 9  לחצו כאן

גיליון מס' 9 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 27.05.2019

אירוע ההשקה התקיים בפלציה בלומנטל בתל-אביב בתאריך: 23.07.2019

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן 

     גיליון מס' 8 | נובמבר 2018 

אירוע השקת גיליון 8 של כתב-העת המסדרון.j
כתב-העת המסדרון גיליון מס' 8 - נובמבר 2018
לרכישה גיליון 8 לחצו כאן

גיליון מס' 8 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 27.11.2018

אירוע ההשקה התקיים בבית איילה בתל-אביב בתאריך: 29.01.2019

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

     גיליון מס' 7 | מאי 2018 

אירוע השקת גיליון 7 של כתב-העת המסדרון
כתב-העת המסדרון גיליון מס' 7 - מאי 2018

גיליון מס' 7 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 17.05.2018

אירוע ההשקה התקיים בבית איילה בתל-אביב בתאריך: 28.07.2018

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

     גיליון מס' 6 | דצמבר 2017 

אירוע השקת גיליון 6.jpg
שער גיליון מס' 6 של כתב-העת 'המסדרון

    לרכישת גיליון מס' 6 לחצו כאן
 

גיליון מס' 6 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 17.11.2017

אירוע ההשקה התקיים בבית איילה בתל-אביב בתאריך: 19.01.2018

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

     גיליון מס' 5 | מאי 2017 

השקת גיליון 5.jpg
כתב-העת המסדרון גיליון מספר 5 - אפריל 2017

גיליון מס' 5 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 15.05.2017

אירוע ההשקה התקיים בבית איילה בתל-אביב בתאריך: 04.06.2017

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

אירוע השקת כתב-העת "המסדרון גיליונות 3 ו-4

יאיר בן־חיים עורך כתב-העת 'המסדרון' נושא דברים

     גיליון מס' 4 | אוקטובר 2016 

כתב-העת 'המסדרון' - גיליון מס' 4

גיליון מס '4 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 15.10.2016

אירוע ההשקה התקיים ב-'עלמה בית לתרבות עברית' בתל-אביב בתאריך: 27.10.2016

גיליון מס' 3 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 15.04.2016

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

     גיליון מס' 3 | אפריל 2016 

שר החינוך, מר נפתלי בנט, צילום: יעל שחר שריד

 שר החינוך, נפתלי בנט - צילום: יעל שחר שריד

עיין בגיליון "המסדרון" ונתן את ברכתו

אירוע השקת גיליון 2 של  כתב-העת המסדרון

     גיליון מס' 2 |  אוקטובר 2015 

צילום: עזרא לוי

כתב-העת 'המסדרון' - גיליון מס' 2

גיליון מס' 2 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 15.10.2015

אירוע ההשקה התקיים ב-בית אריאלה בתל-אביב בתאריך: 27.10.2015

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

     גיליון מס' 1 |  אוקטובר 2014 

גיליון מס' 1 של כתב-העת 'המסדרון'

יצא לאור בתאריך 15.10.2014

אירוע ההשקה התקיים ב-בית קרינצי ברמת גן בתאריך: 17.11.2014

לפרטים וסקירה של האירוע לחצו כאן

  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Long Shadow
bottom of page