top of page

כתב-העת 'המסדרון' גיליון מס' 8

כתב-העת המסדרון גיליון מס' 8 - נובמבר 2018

כתב-העת 'המסדרון' גיליון מס' 8

אפשרות 3

לרכישת גיליון 8

3 עותקים

העבירו 195 ש"ח

אפשרות 4

לרכישת גיליון 8

5 עותקים

העבירו 325 ש"ח

אפשרות 1 לרכישת גיליון 8

עותק 1

העבירו 65 ש"ח

אפשרות 2 לרכישת גיליון 8

2 עותקים

העבירו 130 ש"ח 

אפשרות 5 לרכישת גיליון 12

10 עותקים

העבירו 650 ש"ח

לתשלום באמצעות

אפליקציית -PayBox לחצו כאן

בהעברת התשלום ציינו את הסכום המתאים לבחירתכם

PayBox.jpg

לתשלום באמצעות

אפליקציית -bit לחצו כאן

בהעברת התשלום ציינו את הסכום המתאים לבחירתכם

BIT1.jpg

בזמן התשלום נא לציין את מספר

האפשרות הנבחרת וכן לצרף שם ומשפחה וכתובת למשלוח כתב-העת

לתשלום באמצעות

העברה בנקאית לחצו כאן

שבעת השערים_edited.jpg

 גיליונות: 2, 3, 4, 5,  אזל המלאי

גיליונות: 2, 3, 4, 5, אזל המלאי

לרכישת גיליון 11 לחצו כאן

לרכישת גיליון 10 לחצו כאן

לרכישת גיליון 9  לחצו כאן

לרכישת גיליון 8 לחצו כאן

לרכישת גיליון 7 לחצו כאן

לרכישת גיליון 6 לחצו כאן

לרכישת גיליון מספר 1 שיצא לאור באוקטובר 2014

עותק 1

העבירו 65 ש"ח

bottom of page