top of page

  צרו קשר  

גיליון 16 יצא לאור דצמבר 2022
לעמוד הרכישה
לחצו כאן

טופס הצהרת זכויות יוצרים

טופס אקו"ם

לכתב-העת 'המסדרון' ניתן לשלוח שירים וסיפורים קצרים, על-פי ההנחיות בטופס הצהרת זכויות יוצרים.

מועד לשליחת  יצירות לגיליון 17

ניתן לשלוח החל מחודש מרץ 2023 

ועד 01.04.2023

נושא הגיליון הוא 'זכרונות'.

את היצירות יש לשלוח בקובץ וורד אחד בו מרוכזים עד שלושה שירים, וסיפור אחד.

יש לצרף את את טופס הצהרת זכויות יוצרים חתום, עם כל הפרטים הנדרשים.

ניתן לשלוח שירים חדשים בלבד שטרם פורסמו.

יצירות שיוגשו שלא על-פי המבוקש 

    לא יועברו  אל העורך.

הודעתך נשלחה בהצלחה

*מובהר בזאת, מאחר וכתב-העת 'המסדרון' אינו מסובסד ואינו מקבל מענקים ובשל כך אין באפשרות המערכת לתגמל ולשלם שכר יוצרים ו/או  לתת לכותבים שיצירתם תפורסם גיליון בחינם. 

בשליחת חומרים למערכת אתם נותנים את הסכמתכם לכך. 

מיזמים נוספים: בחסות 'חדרים-בית הוצאה לאור'

סדק חברתי - אנתולגיה בסימן מחאה 2022
מדור: 'דבר אל השיר' - בעריכת המשורר: יאיר בן־חיים - אתר 'חדרים'
אנתולוגיה 'סדק חברתי' בעריכת המשורר יאיר בן־חיים | חדרים בית הוצאה לאור 2023
אנתולוגיית 'ימי הקורונה' - הוצאת 'חדרים'  - עורך - יאיר בן־חיים
פרויקט-'סָפְרָא טָבָא' - בעריכת יאיר בן־חיים
אנתולוגיה - שיר בכותרת - בעריכת המשורר יאיר בן־חיים
אנתולוגיית 'עורו הישראלים' - הוצאת 'חדרים' 2017
bottom of page