top of page

נפתח המסדרון לאמנים וליוצרים  

   מערכת:

  • יאיר בן־חיים - עורך ומייסד כתב-העת

  • חמדה בן־חיים - חברת מערכת

  • לירן קליין -  חברת מערכת

  • אלף דף- עריכה לשונית

  • עיצוב גרפי -  יאיר בן־חיים

כתב-העת המסדרון
אודות

'המסדרון' הוא כתב-עת ישראלי לשירה ופרוזה, תרבות ואמנות. מייסד ועורך כתב-העת הוא הסופר, המשורר והאמן יאיר בן־חיים.

בין השנים 2004 –2012   פורסם 'המסדרון' ככתב –עת מקוון באתר 'חדרים' במתכונתו הראשונית כאתר קהילתי, במסגרתו התנהל שיח פורה ומפרה בין היוצרים בפורום האתר.  באותן שנים יצאו 4  גליונות מודפסים מסכמים של כתב-העת המקוון.

 

 

 

 

 

 

 

 

באוקטובר 2014, יצא לאור באופן רשמי ב-'חדרים-הוצאה לאור' כתב-העת 'המסדרון' במהדורה צבעונית מעוטרת בגרפיקה חדשנית והוא הכיל קולאז' תרבותי מגוון, כשהדגש הוא  במתן במה לאמנים ויוצרים מוכרים וגם כאלה שלא זכו לחשיפה. מאז ועד היום יוצאים לאור שני גיליונות בשנה.

עד כה ראו אור 17 גיליונות. (נכון לחודש יוניר 2023)

4 גיליונות מודפסים  בשנים 2005 - 2007.jp
שערי גיליון 17 של כתב-העת 'המסדרון' - יוני 2023.
bottom of page