top of page

כתב-העת 'המסדרון' גיליון מס' 14

אפשרות 3
לרכישת גיליון 14
3 עותקים

העבירו 225 ש"ח

אפשרות 4
לרכישת גיליון 14
5 עותקים

העבירו 375 ש"ח

אפשרות 5 לרכישת גיליון 14
10 עותקים

העבירו 750 ש"ח

  שער גיליון 14   - של כתב-העת 'המסדרון' דצמבר 2021 
בשער: 'סיפורי בדים' - תצלום ועיבוד תמונה - יאיר בן־חיים

אפשרות 1 לרכישת גיליון 14
עותק 1

העבירו 75 ש"ח

אפשרות 2 לרכישת גיליון 14
2 עותקים

העבירו 150 ש"ח 

כדי לבצע רכישה עליכם לפעול כך:
לבחור  באחת משתי אפשרויות התשלום המופיעות מטה.


1.  באמצעות אפליקציית 'BIT'  או PAYBOX  על-פי מספר הטלפון הנייד שתקבלו.
2. תשלום בהעברה בנקאית לחשבון הבנק  של עורך 'המסדרון' יאיר בן־חיים.

שלחו הודעה לדוא"ל hadarim4u@gmail.com עם פירוט מספר גיליונות, כתובתכם ושם פרטי ומשפחה. ותקבלו הנחיות בהתאם לבחירתכם.

גיליונות: 2, 3, 4, 5, אזל המלאי
לרכישת גיליון 13 לחצו כאן
לרכישת גיליון 12 לחצו כאן
לרכישת גיליון 11 לחצו כאן

לרכישת גיליון 10 לחצו כאן
לרכישת גיליון 9  לחצו כאן
לרכישת גיליון 8 לחצו כאן
לרכישת גיליון 7 לחצו כאן
לרכישת גיליון 6 לחצו כאן

לרכישת גיליון מספר 1 שיצא לאור באוקטובר 2014

עותק 1

העבירו 65 ש"ח

ארבעה עשר גיליונות כתב-העת 'המסדרון' – דצמבר 2021
bottom of page