top of page

כתב-העת 'המסדרון' גיליון מס' 16

אפשרות 3
לרכישת גיליון 16
3 עותקים

העבירו 225 ש"ח

אפשרות 4
לרכישת גיליון 16
5 עותקים

העבירו 375 ש"ח

אפשרות 5 לרכישת גיליון 16
10 עותקים

העבירו 750 ש"ח

שער - גיליון 16 של כתב-העת 'המסדרון' - דצמבר 2022.jpg

אפשרות 1 לרכישת גיליון 16
עותק 1

העבירו 75 ש"ח

אפשרות 2 לרכישת גיליון 16
2 עותקים

העבירו 150 ש"ח 

  שער גיליון 16   - של כתב-העת 'המסדרון' דצמבר 2022
בשער: 'הפסלים שלי והתרפים של רחל'  אמנית – נורית צדרבוים

כדי לבצע רכישה עליכם לפעול כך:
לבחור  באחת משתי אפשרויות התשלום המופיעות מטה.


1.  באמצעות אפליקציית 'BIT'  או PAYBOX  על-פי מספר הטלפון הנייד 0505898373.

      בתשלום באמצעות אחת מהאפליקציות לציין עבור 'המסדרון' 16.
2. תשלום בהעברה בנקאית לחשבון הבנק  של עורך 'המסדרון' יאיר בן־חיים.

לאפשרות השנייה שלחו הודעה לדוא"ל hadarim4u@gmail.com עם פירוט מספר גיליונות, כתובתכם ושם פרטי ומשפחה. ותקבלו הנחיות בהתאם לבחירתכם.

גיליונות: 2, 3, 4, 5, 15, אזל המלאי
לרכישת גיליון 14 לחצו כאן
לרכישת גיליון 13 לחצו כאן
לרכישת גיליון 12 לחצו כאן
לרכישת גיליון 11 לחצו כאן

לרכישת גיליון 10 לחצו כאן
לרכישת גיליון 9  לחצו כאן
לרכישת גיליון 8 לחצו כאן
לרכישת גיליון 7 לחצו כאן
לרכישת גיליון 6 לחצו כאן

לרכישת גיליון מספר 1 שיצא לאור באוקטובר 2014

עותק 1

העבירו 65 ש"ח

שישה עשר גיליונות כתב-העת 'המסדרון' – דצמבר 2022
bottom of page