top of page

כתב-העת 'המסדרון' גיליון מס' 17

אפשרות 3
לרכישת גיליון 17
3 עותקים

העבירו 225 ש"ח

אפשרות 4
לרכישת גיליון 17
5 עותקים

העבירו 375 ש"ח

אפשרות 5 לרכישת גיליון 17
10 עותקים

העבירו 750 ש"ח

שער גיליון 17 של כתב-העת 'המסדרון' - יוני 2023.jpg

אפשרות 1 לרכישת גיליון 17
עותק 1

העבירו 75 ש"ח

אפשרות 2 לרכישת גיליון 17
2 עותקים

העבירו 150 ש"ח 

  שער גיליון 17   - של כתב-העת 'המסדרון'  יוני 2023
בשער: 'חיבוק דוב'  אמנית – חדוה ראובן

כדי לבצע רכישה עליכם לפעול כך:
לבחור  באחת משתי אפשרויות התשלום המופיעות מטה.


1.  באמצעות אפליקציית 'BIT'  או PAYBOX  על-פי מספר הטלפון הנייד 0505898373.

      בתשלום באמצעות אחת מהאפליקציות לציין עבור 'המסדרון' 17.
2. תשלום בהעברה בנקאית לחשבון הבנק  של עורך 'המסדרון' יאיר בן־חיים.

לאפשרות השנייה שלחו הודעה לדוא"ל hadarim4u@gmail.com עם פירוט מספר גיליונות, כתובתכם ושם פרטי ומשפחה. ותקבלו הנחיות בהתאם לבחירתכם.

גיליונות: 2, 3, 4, 5, 15, אזל המלאי
לרכישת גיליון 16
לחצו כאן
לרכישת גיליון 14 לחצו כאן
לרכישת גיליון 13 לחצו כאן
לרכישת גיליון 12 לחצו כאן
לרכישת גיליון 11 לחצו כאן

לרכישת גיליון 10 לחצו כאן
לרכישת גיליון 9  לחצו כאן
לרכישת גיליון 8 לחצו כאן
לרכישת גיליון 7 לחצו כאן
לרכישת גיליון 6 לחצו כאן

לרכישת גיליון מספר 1 שיצא לאור באוקטובר 2014

עותק 1

העבירו 65 ש"ח

שבעה עשר גיליונות כתב-העת 'המסדרון' – יני 2023
bottom of page